Závazná přihláška na konferenci „Děti - cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“

Datum a místo konání:

  • 23.1.2020 - Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Informace o účastníkovi:

Fakturační údaje:

Kontakty na organizaci:

Cena účasti na konferenci:

Základní cena pro nečleny ČV OMEP při platbě převodem - 600 Kč

Účastnický poplatek za konferenci ( platba převodem ) : 600 Kč

Přihlášku na konferenci je možné ze závažných důvodů zrušit e-mailem info@omep.cz, telefonicky, písemně na základě žádosti a to:

  • Do pěti pracovních dnů před konáním konference
  • V kratším termínu může organizace vyslat náhradníka.
  • V případě neomluvené účasti se účtuje storno poplatek ve výši 100%.

Kontakty a další informace najdete na https://www.omep.cz

*) ČV OMEP používá datum a místo narození pro databázi k vystavení osvědčení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zavazuje se osobní údaje o účastnících chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (zpět).

Prosíme vyčkejte, vaše registrace se právě zpracovává …